JĘZYK:

polski    angielski

PARTNER WIODĄCY:

Herb Powiatu Nowotarskiego

PARTNERZY:

Małopolska Organizacja Turystyczna

Diosjeno

Mira Sintra

Sofia

Vesilahti

Rouge

Stara Lubovna

Estoril

O projekcie

„Kreowanie markowych produktów turystycznych Małopolski Południowej w oparciu o doświadczenia partnerów sieci Town Twinning” to projekt realizowany przez Powiat Nowotarski w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Tematem projektu jest marketing produktów turystycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki. Partnerem Projektu jest Małopolska Organizacja Turystyczna oraz siedem miast partnerskich Powiatu Nowotarskiego z sześciu krajów Unii Europejskiej.
Podczas pobytu w powiecie nowotarskim w dniach 28 maja – 3 czerwca 2009 Partnerzy Projektu wezmą udział w konferencji pt. „Turystyka przyszłością regionu”, wizytach studyjnych w Krakowie i regionie oraz warsztatach strategicznych, na których opracowywana będzie Strategia Rozwoju Produktów Turystycznych”.
Na podstawie najlepiej ocenionych produktów turystycznych powstanie ilustrowany katalog, który przetłumaczony na języki narodowe Partnerów oraz język angielski, zostanie wysłany do miast partnerskich w celu promowania naszego atrakcyjnego regionu.

Cele

Cel ogólny:
Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i zagranicznym oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu poprzez aktywny udział Powiatu Nowotarskiego w europejskiej sieci współpracy Town Twinning.
Cele bezpośrednie:
 1. Wykreowanie nowych i promocja istniejących produktów turystycznych Małopolski Południowej z udziałem zagranicznych partnerów sieci Town Twinning.
 2. Podniesienie kwalifikacji uczestników projektu w zakresie marketingu produktów turystycznych.
 3. Wzajemne lepsze poznanie kultur reprezentowanych przez uczestników projektu.

Działania

 1. Przygotowanie przez partnerów projektu prezentacji na temat produktów turystycznych ich regionów/miast.
 2. 7-dniowe spotkanie w Polsce obejmujące:
  • konferencję na temat turystyki (zawierającą prezentacje partnerów).
  • wizyty studyjne w Krakowie oraz w regionie (powiat nowotarski i jego otoczenie).
  • warsztaty strategiczne – tworzenie strategii markowych produktów turystycznych.
 3. Opracowanie końcowej wersji strategii na podstawie prac warsztatowych.
 4. Opracowanie i wydanie katalogu produktów turystycznych Małopolski Południowej.
 5. Rozpowszechnienie katalogu w regionie oraz wśród partnerów projektu.

Partnerzy

Małopolska Organizacja Turystyczna (Polska).

Jednostki samorządu terytorialnego:
Diosjeno (Węgry),
Estoril (Portugalia),
Mira Sintra (Portugalia),
Rouge (Estonia),
Sofia (Bułgaria),
Stara Lubovna (Słowacja),
Vesilahti (Finlandia).
Copyright 2009 © Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Projekt i wykonanie mk&pt